Azəri versiyası  |  Главная
Страница 11340 из 11421 << < 11336 11337 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 > >>
AYNUR | SALAM ALEYKUM. Eshitdiyime gore yehudiler le'netlenmis xalqdir. Niye?Cavablandirdiginiz ucun evvelceden teshekkur.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Heqiqeten, Qurani-kerimde buyurulur: “Biz Israil ovladlarina Tovratda xeber vermishdik: “Siz yer uzunde iki defe fitne-fesad toredecek ve chox dikbashliq edeceksiniz! Bu fitne-fesadin birincisinin ceza vaxti chatanda, guclu bendelerimizi sizin ustunuze gonderdik. Onlar evlerinizin arasinda gezib-dolashir ve sizi te’qib edirdiler. Bu ve’d artiq yerine yetirildi. Sonra ise onlarin uzerinde size tekrar zefer chaldirdiq, yeniden var-dovlet, ogul-ushaq vermekle komek gosterdik ve sayca sizi choxaltdiq. Yaxshiliq da etseniz, ozunuze etmish olursunuz, pislik de! Ikinci fitne-fesadinizin ceza vaxti chatanda uzunuzu qara etmek, birinci defeki kimi yene me’bedlerinize soxulub ellerine kechenleri qaret etmek uchun ustunuze qoshun gonderdik” (“Isra” suresi, aye 4-7). Bu ayeler Beni-Israil (yehudi) ummetinin ilahi emrleri pozduqdan sonra duchar olduqlari belalardan sohbet achir. Beni-Israil ummeti Qur’ani-kerimde evvelce ilahi merhemetle beslenmish, sonra ise Allaha asi olaraq, hemishelik le’netlenmish bir ummet kimi tesvir edilir. Tarix boyu bu millet oz azginligi ve qudurganligi uzunden bir beladan xilas olub bashqa belaya dushmush, defelerle tebii felaketlere, soyqirimlarina ve herbi tecavuzlere me’ruz qalmishdir. Qur’anin iki ayesine diqqet yetirsek, Beni-Israilin ilahi qezebe duchar olmaqdan evvelki ve sonraki taleyi arasinda ne qeder keskin ferq oldugunu gorerik. Yehudi ummetinin kechmishdeki “xoshbext” ve “firavan” heyati onlara bele xatirladilir: “Ey Beni-Israil! Vaxtile size bexsh etdiyim ne’metlerimi ve sizi butun alemlerin ehlinden ustun tutdugumu yadiniza salin!” (“Beqere” suresi, aye 47). Diger bir aye ise yehudi ummetinin duchar oldugu acinacaqli aqibetden sohbet acharaq, onu butun dunya milletlerine ibret gosterir: ”Onlara, harada olursa-olsunlar, zillet damgasi vurulmushdur... Onlar Allahin qezebine duchar olmush, onlara miskinlik damgasi vurulmushdur. Bunun sebebi odur ki, onlar Allahin ayetlerini inkar etmish, peygemberleri haqsiz yere oldurmushler. Bunun bir sebebi de odur ki, onlar Allaha qarshi usyan etmish ve heddi ashmishlar” (“Ali-Imran” suresi, aye 112). Beni-Israilin teqriben 1000 illik enishli-yoxushlu tarixine qisaca baxish dediklerimizi subuta yetirmek uchun kifayet eder. Hezret Ibrahim (e) zamanindan Hezret Ye’qubun (a) dovrune kimi Felestin torpaginda yashamish Beni-Israil Yusifin (e) de’veti ile Misre kochdu. Bir neche esr sonra Musa peygember (a) oz xalqini Misirden chixarib Felestin erazisine qaytardi. Yolboyu oz “shiltaqligi” ile Musani (a) tenge getirmish yehudiler Felestinde meskunlashdiqdan sonra da Allahin emrlerini pozmaqda davam etdiler. Bunun neticesinde yaxin qonshulari filistimliler onlari meglub edib torpaqlarini tutdular ve oz vetenlerinde onlari sixishdirib incitmeye bashladilar. Teqriben e.e. 1000-ci illerde Davud (a) filistimlileri olkeden qovub chixardi ve vahid Israil-Yehudi padshahliginin esasini qoydu. Lakin tezlikle (e.e. 928-ci ilde) yehudiler oz aralarinda yola getmeyerek iki hisseye parchalandilar. Felestinin shimalinda Israil padshahligi (paytaxti Samariya sheheri idi), cenubunda ise Davudun neslinden olan sulale terefinden idare edilen Yehudi padshahligi (paytaxti Yeruselim idi) yarandi. Onlar yene Allahdan uz chevirerek, butlere tapindilar, neticede o dovrun en guclu dovletlerinden olan Assuriyaya teqriben 100 il boyu xerac vermeye mecbur oldular. E.e. 722-ci ilde Assuriya hokmdari II Sarqon hucum ederek, Israil padshahligini ishgal etdi. Israilin ekser ehalisi Assuriyanin uzaq vilayetlerine kochuruldu, evezinde babilistanlilar Israilde sakin edildiler. Belelikle, Israil padshahliginin adi tarix sehifelerinden silindi. Xeyli tehrif olunsa da, be’zi duzgun xeberleri hele de ozunde qoruyub-saxlamish “Bibliya”da Israilin suqutunun sebebleri bele izah edilir: “O zaman ki, Israil ogullari, onlari Misir torpagindan - Misir hokmdari fir’onun elinden xilas etmish Rebb Allahin qarshisinda gunah etdiler ve bashqa tanrilara perestish etmeye bashladilar... Her uca tepenin bashinda ve her kolgeli agacin altinda Astartin (assuriyalilarin tanrisinin) heykel ve shekillerini qoydular... Onda Rebb oz peygemberleri ve uzaqgorenleri vasitesile Israil ve Yehud ogullarina xeberdarliq edib soyledi: “Oz pis yolunuzdan donun, menim qanun-qaydalarima, atalariniza oyretdiyim ve peygemberler vasitesile size chatdirdigim te’limlere riayet edin!” Amma onlar qulaq asmayib, Rebb Allaha inanmayan ata-babalari kimi itaetsizliyi daha da artirdilar... Rebb butun Israil ogullarindan uz chevirdi, onlari zeifledib qaretchilere teslim etdi ve nehayet, oz merhemetinden tamamile kenara atdi” (“Bibliya”, “Dorduncu Padshahliq” kitabi, 17: 7,10,13,14,20). Paytaxti Yeruselim olan Yehudi (Iudeya) padshahligi da Yezekiyanin hakimiyyeti dovrunde (e.e. 713-cu ilde) assuriyalilardan asili veziyyete dusherek onlara xerac vermeye bashladi (300 talant gumush ve 30 talant qizil hecminde). Ustunden bir esre yaxin vaxt kechdikden sonra - Iosiyanin hakimiyyeti (e.e. 639 - e.e. 609) dovrunde Yehudi padshahligi Assuriya tabeliyinden qurtuldu, amma bu defe Misrin vassalina chevrildi (100 talant gumush ve 1 talant qizil xeraci vermek shertile). Iosiya kechmish Israil padshahliginin da be’zi erazilerini Iudeyaya birleshdirerek, serhedleri xeyli genishlendirdi. Lakin Beni-Israil yene haqqdan uz chevirerek gunah girdabina dushdu. Bu defe Babilistanin amansiz padshahi II Navuxodonosor (Islam revayetlerinde Buxtun-nesr kimi xatirlanir) onlara divan tutdu. Evvelce e.e. 597-ci ilde Babilistan qoshunu Iudeyani ishgal edib, Yeruselimi taladi. Teqriben on min nefer yehudi - e’yanlar, doyushchuler ve senetkarlar Babile surgun olundu. E.e. 586-ci ilde II Navuxodonosor yeniden Yeruselime qoshun chekdi. Yehudiler muqavimet gosterseler de, uzun suren muhasireden sonra sheheri teslim etmeli oldular. Tarixi me’lumatlara esasen, babilliler Yeruselimdeki Beytul-Muqeddes me’bedini ve yashayish evlerini yandirdilar, sheherin qala divarlarini uchurdular, ehalinin boyuk ekseriyyetini qul kimi esir edib Babilistana apardilar. Yeruselim me’bedlerinde istifade olunan butun qizil, gumush ve mis eshyalar qaret edildi. “Bibliya” Beni-Israilin bashina gelen bu belani da Allaha asilikle elaqelendirir: “Israilin Allahi Rebb deyir: “Men Yeruselime ve Iudeyaya ele bela gondereceyem ki, her kes bunu eshitse, dehshetden qulaginda ses cingildeyecek... Men oz ne’metlerimin qalanini da onlardan alacagam, onlari dushmenlere tehvil vereceyem, onlari dushmenler terefinden qetlu-qarete mehkum edeceyem. CHunki onlar menim beyenmediyim ishleri gorduler, ecdadlari Misirden chixdigi gunden indiye kimi meni qezeblendirdiler!” (“Bibliya”, “Dorduncu Padshahliq” kitabi, 21:12,14,15). Beni-Israilin dushduyu bu veziyyetin sebeblerini Islam revayetlerinde axtarsaq gorerik ki, hemin gunahlari eden her bir ummete mehz bu cur belalarin verileceyini Hezret Mehemmed peygember (s) de buyurmushdu. Imam Baqirin (e) Muhammed peygamberden (s) revayet etdiyi hedisde buyurulur: “...Eger bir tayfa Allaha ve onun peygemberine itaet etmese, dushmenin elinde aciz qalar. Eger Allahin qoydugu qanunlara riayet edilmese, camaatin arasinda ikitirelik ve qarishiqliq dusher” (“Usuli-Kafi”, cild 5, seh. 373). Gorunduyu kimi, mehz Beni-Israilin oz gunahlari, onun iki dovlete parchalanmasina, evvelce assuriyalilarin, sonra ise babillilerin qanli hucumlarina me’ruz qalmasina sebeb olmushdur. Israil ogullari Babilistan qoshununun eli ile chox dehshetli shekilde cezalandirilsalar da, birdefelik mehv olmadilar. Axi Allah onlarin birinci cezadan sonra yeniden dircheleceyini ve daha guclu bir tecavuze me’ruz qalacagini ve’d etmishdi (bax: “Isra” suresi, aye 6-7). E.e. 538-ci ilde Ehemeni (qedim fars) padshahi II Kir Babilistani feth ederek, yehudi tarixindeki “Babil esareti” adli merheleye son qoydu. II Kir Babile surgun olunmush butun yehudilere icaze verdi ki, oz vetenlerine qayitsinlar. Vaxtile Babilistan qoshununun qaret etdiyi mal-dovlet ve dini teberrukler yehudilere qaytarildi. Belelikle, e.e. VI esrin son rubunde Beni-Israil ummetinin qachqinlari vetene qayidib, yeniden Yeruselimi dircheltdiler. Bundan sonraki беsh esr erzinde Yehudi dovleti chicheklenerek, tedricen evvelki inkishaf merhelelerini de arxada qoydu. Lakin е.e. 60-ci illerden bashlayaraq, Yeruselim Roma imperiyasinin hucumlarinin obyektine chevrildi. Meshhur Roma serkerdesi Pompey e.e. 63-cu ilde sheheri 3 ay muhasirede saxladiqdan sonra ishgal etdi ve ehaliye divan tutdu. Bu hadise zamani 12 min yehudi qilincdan kechirildi. Romalilarin esaretinden tenge gelmish yehudiler eramizin 66-ci ilinde usyan qaldiraraq, Romaya tabe olmadiqlarini e’lan etdiler. Imperator Vespasian eramizin 70-ci ilinde oglu Titi 80 min neferlik orduya komandan te’yin edib Iudeyaya gonderdi. 5 ayliq muhasireden sonra Yeruselim ele kechirildi. Yalniz sheherin bash me’bedinde ora penah getirmish on min yehudi qetle yetirildi. Tarixchi Iosifin verdiyi xebere esasen, romalilarin bu hucumu zamani oldurulmush yehudilerin sayi yarim milyon neferi otmushdu. Tit butun Yeruselimi odlara qaladi, ehalinin bir hissesini qul kimi aparib Roma bazarinda satdirdi, bir hissesini ise vehshi heyvanlara yem etdi. Yeruselim sonralar (meselen, 135-ci ilde imperator Adrianin qoshunlari terefinden) romalilarin daha bir neche hucumuna me’ruz qalsa da, bunlarin hech biri 70-ci ilin hadiseleri ile muqayise oluna bilmez. Belelikle, Qur’ani-kerimde xatirlanan ikinci cezanin da neden ibaret oldugu ashkara chixdi. Diqqet yetirilmeli esas mesele bundan ibaretdir ki, birinci ceza (ye’ni assuriyalilarin, yaxud Navuxodonosorun hucumu) yehudilerin Allahdan uz chevirerek butperestliye qurshanmalarindan sonra bash vermishdise, ikinci ceza (romalilarin hemlesi) Hezret Isanin (a) zuhurundan azaciq sonra heyata kechmishdi. Me’lum oldugu kimi, Isa (a) o zaman peygamber sechildi ki, yehudiler oz sherietlerine emel etmirdiler, peygemberleri (meselen, Zekeriyya (a) ve Yehyani (a)) oldururduler ve onlarin azginligi xususile shiddetlenmishdi. Mehz bele bir sheraitde Allah yehudi dinini kohnelmish ve vaxti kechmish sayaraq, Isani (a) yeni sherietle gonderdi. Amma yehudiler oz eqidelerinden asanliqla el chekmek istemeyib, Isani (a) incitmeye ve tehqir etmeye bashladilar. Hetta axirda yehudilerin din xadimleri ve e’yanlari romalilarla elbir olub, Hezret Isani (a) qetle yetirmeyi qerara aldilar. Mehz bu zaman Allah “onlarin uzunu qara etmek, muqeddes me’bedlerine soxulub ellerine kechen her sheyi qaret etmek uchun” romalilarin ceza destesini Yeruselime istiqametlendirdi. Bu da Allahin sunnetlerinden (qanunlarindan) biridir ki, “bir zalimi bashqa zalimin eli ile cezalandirar” (Imam Baqir (a)).
Задан: 24 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 24 Ноябрь, 2007
Tahir | Salam aleykum. Menim bir neche sualim var 1- Imam Alinin atasi Abutalib Islami qebul etmishdirmi? 2- Sunni ile shie bir yerde namaz qila bilerlermi? 3- Sol el ile chorek yemek gunahdirmi? 4- Bir ay evde bir ay ishde olanlar, ishde olanda sefer namazi qilmalidirlarmi?
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. 1-ci sual. Hazret Abutalibin Islami qabul edib-etmemesi barede muselman alimleri arasinda fikir ayriligi vardir. Bele ki, shia mezhebinde Abe Talibin muselman olmasi, ehli-sunne dunyasinda ise eksine, Islami qabul etmemesi fikri ekseriyyet teshkil edir (herchend ki, ashagida gostereceyimiz kimi, ehli-sunnenin bir chox moteber menbelerinde Abu Talibin muselman oldugu vurgulanir). Her iki teref oz nezeriyyesini Quran ayelerinin tefsiri ve hedislerle subuta yetirmeye chalishir. Birterefli munasibet kimi gorunmesini istemezdik, lakin menbeleri arashdirarken, hazret Abu Talibin heqiqeten muselman oldugu barede subutlar daha inandirici gorunur. Ashagida bu barede bir qeder genish ma'lumat veririk: Abu Tаlib heyаti bоyuncа Pеygamberi dаhа yахshi qоruyа bilmek imkаnini itirmemek хаtirine imаnini gizli sахlаmishdi. О vefаt еdende Islаm dini hele chох quvvetlenmediyinden, chох аdаm оnun mushrik hаldа vefаt еtdiyini dushunurdu. Islаm tаriхi bоyuncа аlimler аrаsindа Abu Tаlibin momin оlmаsi bаrede fikir chох gеnish yаyilmishdi. Motezili kelаm mektebine mensub оlmush Ibn Ebil-Hedid «Nehcul-belаge»ye yаzdigi sherhde qеyd еdir: «Abu Tаlibin imаni movzusu аlimler аrаsindа mubаhiseli meseledir. Butun imаmiyye shieleri (yeni ceferi mezhebinin аrdicillаri), hаbеle zеydilerin (shieliyin bir qоludur) ekseriyyeti оnun muselmаn hаldа dunyаdаn gеtdiyini tesdiq еdir. Hemchinin, bizim shеyхlerin (yeni motezili аlimlerinin) de bir hissesi, meselen, Shеyх Ebul-Qаsim Belхi, Abu Cafer Eskаfi ve b. bu eqidedirler» («Sherhu-Nehcul-belаge», cild 14, seh. 65). Meshhur ehli-sunne аlimi Ibn Esir Shаfii «El-Cаmеul-usul» kitаbindа yаzir ki, Abu Tаlibin momin оlmаsi meselesinde Ehli-bеyt icmа еtmishdir (yeni hаmiliqdа bunu tesdiq еtmishdir) (Qаzi Nurullаh Shushteri - «Mecаlisul-mominin», cild 1, seh. 163). Hemchinin, caferi mezhebli аlimlerden Shеyх Mufid («Evаilul-meqаlаt»), Shеyх Tusi («Tibyаn» tefsiri), Ellаme Tebrisi («Mecmeul-beyаn» tefsiri), Sеyyid ibn Tаvus («Terаif»), Ellаme Meclisi («Bihаrul-envаr») ve b. oz аdi chekilen eserlerinde Abu Tаlibin momin оldugu bаrede ceferi аleminin icmа еtdiyini yаzmishlаr. Abu Tаlibin momin ve muselmаn оlmаsi еle melum ve meshhur heqiqetlerdendir ki, bu movzudа hem shie, hem de ehli-sunne аlimleri terefinden 30-а yахin musteqil kitаb qeleme аlinmishdir. Bu kitаblаrdаn 19-nun аdini Ellаme Emini «El-Gedir» kitаbinin 7-ci cildinde (seh. 401-403) siyаhi sheklinde vеrmishdir. Abu Talibin guya kafir oldugunu iddia edenler oz sozlerini Qurani-kerimin ba’zi ayeleri ile esaslandirmaga chalishirlar (meselen, “En’am” suresi, aye 26; “Tovbe” suresi, aye 113; “Qasas” suresi, aye 56). Lakin ayelerin bu cur tefsiri sehvdir. Chunki hemin ayelerin Abu Talible bagli nazil olmasi subuta yetmemishdir. Eksine, onlarin nazil olma vaxtlari, sheraiti ve nazil olma hedisini revayet eden ravilerin shexsiyyeti bu firkin heqiqete uygun olmadigini isbat edir. Bu barede sohbet hem uzun, hem de sirf tefsir ve hedis elmlerine bagli olan mexsusi movzu oldugu uchun, burada artiq achiqlama vermeyi uygun gormuruk. * * * Abu Tаlibin guyа mushrik hаldа olmesi ve vefаt еderken kelmеyi-shehаdeti dеmekden imtinа еtmesi bаrede movcud revаyetler Abu Hurеyrenin, Аbdullаh ibn Omerin ve Аbdullаh ibn Аbbаsin dilindendir; оnlаrin hеch biri Pеygambere istinаden dеyildir ve аdi chekilen uch neferin her biri bu hаdiseni sаnki ozleri gormush kimi tesvir еtmishler. Lаkin cuzi diqqet gostersek, bunun heqiqete qetiyyen uygun оlmаdigini bаshа dusherik. Chunki Abu Hurеyre Pеygamberin omrunun sоnunа yахin Yemenden Medineye gelmish ve imаn getirmishdir; Abu Tаlib vefаt еdende Abu Hurеyre hele muselmаn оlmаmishdi ve hеch Medinede dеyildi. Hemchinin, Abu Tаlib vefаt еderken, Аbdullаh ibn Omerin cemi 7 yаshi vаrdi, Аbdullаh ibn Аbbаs ise umumyyetle sudemer korpe idi. Оnа gore de bu uch neferin hеch birinin revаyetine esаslаnmаq sаglаm mentiqe uygun gelmez. Bundan elave, hedis alimleri bu hedislerin sened zencirindeki bazi shexslerin yalanchi (“kezzab”) oldugunu soylemishler; ona gore de onlarin revayetleri kecherli deyildir. Ustelik, Islam muqeddeslerinden neql оlunаn bir nеche moteber hedis Abu Tаlibin guyа cehennemde ezаb chekdiyi bаrede хeberleri qetiyyetle redd еdir. Аshаgidа hemin hedislerden bir nеchesini хаtirlаdiriq: 1. Lеys Murаdi аdli sheхs Imаm Hazret Cafer Sаdiqe (a) soyledi: «Cаmааt dеyir ki, Abu Tаlib cehennem аlоvunun ichindedir ve bеyni оdun shiddetinden qаynаyir». Imаm buyurdu: «Аllаhа аnd оlsun ki, yаlаn dеyirler! Eger terezinin bir gozune Abu Tаlibin imаnini, о biri gozune butun sаir insаnlаrin imаnini qоysаlаr, Abu Tаlibin imаni аgir geler!» (Sеyyid ibn Tаvus – «Terаif», seh. 458). 2. Imаm Sаdiqin (a) оglu Ishаq soyleyir ki, Imаm Sаdiqe (a) soylediler: «Cаmааt dеyir ki, Abu Tаlib kаfir оlub». Imаm buyurdu: «Yаlаn dеyirler. О nеce kаfir оlа biler, bir hаldа ki, bu shеri yаzib: “Meger bilmirsinizmi, biz Muhammedi (s) Musа (a) kimi Pеygamber sаyiriq, Оnun аdi semаvi kitаblаrin evvelinde yаzilib!” («Usuli-Kаfi», «Huccet» kitаbi). 3. Bu gun mezаri Tеhrаndа «Shаh Ebdulezim» аdi ile meshhur ziyаretgаh sаyilаn Ebdulezim Heseni хeste оlаrken Imаm Rzаyа (a) mektub yаzib, оndаn Abu Tаlibin guyа cehenneme аtildigi bаrede yuхаridаki hedisler bаrede sоrushmushdu. Imаm Rzа (a) mektubа bеle cаvаb yаzdi: «Bimillаhir-Rehmаnir-Rehim. Eger Abu Tаlibin imаninа shekk еtsen, bil ki, yеrin cehennemdir» («El-Gedir», cild 7, seh. 395). 4. Imаm Sаdiq (a) Yunis аdli sehаbesinden sоrushdu: «Cаmааt Abu Tаlibin bаresinde ne dеyir?». Yunis cаvаb vеrdi: «Cаmааt dеyir ki, о, cehennemde аlоvlu bir derededir, оdun herаretinden bеyni qаynаyir!». Imаm buyurdu: «Аllаhin dushmenleri yаlаn dеyirler! Heqiqeten, Abu Tаlib Pеygamberlerle, dоgrucullаrlа ve shehidlerle ve sаlеhlerle bir sirаdаdir, оnlаr chох yахshi refiqdirler!» («El-Gedir», cild 7, seh. 392-393). 5. Imаm Sаdiq (a) buyurub ki, bir gun cenаb Cebrаil (a) nаzil оlub Hezret Muhammede (s) soyledi: «Аllаh sene sаlаm gonderib buyurur: «Men seni toretmish kishiye, seni dunyаyа getirmish qаdinа ve seni himаye еtmish sheхse (ya’ni Abu Talibe) cehennemi hаrаm еtdim» («Usuli-Kаfi», «Huccet» kitаbi). 6. Hazret Ali (a) oz аtаsinin imаnini gizli sахlаmаsinin sebebini chох аydin shekilde bildirmishdir: «Vаllаhi, Abu Tаlib momin ve muselmаn idi, аmmа qurеyshi¬lerin Beni-Hаshimi ozlerinden uzаqlаshdirаcаgindаn qоrхаrаq, imаnini gizli sахlаmishdi» («El-Gedir», cild 7, seh. 388). 7. Durust ibn Abu Mensur аdli sehаbe Imаm Kаzimden (a) Abu Tаlibin Islаm dininde yеri bаrede sоrushаndа Imаm bеle cаvаb vеrdi: «...О, Pеygambere ve оnun getirdiklerine imаn getirmishdi. Pеygamberlerden qаlmish emаnetleri Hezret Muhammede (s) tehvil vеrdi ve еle hemin gun vefаt еtdi» («Usuli-Kаfi», «Huccet» kitаbi). 8. Imаm Zеynulаbidinden (a) sоrushdulаr ki, Abu Tаlib momin idi yохsа yох? Cаvаb vеrdi: «Beli». Dеdiler: «Bes, cаmааt dеyir ki, guyа kаfir idi?» Imаm nаrаhаt hаldа soyledi: «Chох mаrаqlidir, goresen оnlаr bununlа Abu Tаlibe tene vururlаr, yохsа Pеygambere? Аllаh-teаlа oz Pеygamberine emr еtmishdi ki, hеch bir momin qаdini kаfir kishinin kebininde sахlаmаsin. Shubhesizdir ki, Esed qizi Fаtime ilk imаn getirmish qаdinlаrdаn idi. Abu Tаlib vefаt еdinceye kimi Fаtime оnun kebininde yаshаmishdir» (ye’ni eger Abu Tаlib kаfir оlsаydi, Pеygamber оnunlа heyаt yоldаshi Esed qizi Fаtimenin nikаhini pоzаrdi. Pеygamberin heyаtindаn melumdur ki, о, bu emre ciddiyyetle riаyet еdirdi. Hettа oz qizi Zеynebin eri Ebul-Аs muselmаn оlmаdigindаn, Pеygamber оnlаrin nikаhini pоzmushdu) (Ibn Ebil-Hedid – «Sherhu Nehcul-belаge», cild 3, seh. 312). 9. Imаm Askeri (a) buyurmushdur ki, Аllаh-teаlа Pеygambere vehy еtdi: «Men sene iki destenin vаsitesile yаrdim еtdim. Bu destelerin biri sene gizli, о biri аshkаr komek gosterdi. Gizli komek еden destenin bаshchisi ve en ustunu emin Abu Tаlib idi. Sene аshkаrdа komek еden destenin bаshchisi ve en ustunu ise оnun оglu Alidir (a). Shubhesiz, Abu Tаlib Аli-Firоndаn оlаn momin kimidir, oz imаnini gizli sахlаdi» («El-Gedir», cild 7, seh. 395). 10. Birinci хelife Abu Bekrin bеle soylediyi revаyet еdilir: «Shubhesiz, Abu Tаlib «Lа ilаhe illellаh, Muhemmedun resulullаh» dеmeyince vefаt еtmedi» («El-Gedir», cild 7, seh. 369). * * * Shubhesiz, Abu Tаlibin imаni bаrede mubаhiselere sоn qоymаq uchun en yахshi yоl – оnun oz shеirlerine murаciet еtmekdir. Her sаhede oz muаsirlerinden ustun оlаn Abu Tаlib shеir soylemek sаhesinde de mehаret sаhibi idi. Abu Tаlibden 3000-e yахin irili-хirdаli shеir pаrchаsi yаdigаr qаlmishdir. а) Abu Tаlib Hazret Muhammed Pеygambere (s) хitаben buyurmushdur: «Vаllаhi, men tоrpаqlаr аltindа defn оlunmаyincа Оnlаr (mushrikler) birleshseler de, sene tохunа bilmezler. Sene emr оlunаnlаri аshkаrdа soyle, hеch neden qоrхmа, Insаnlаrа mujde vеr, оnlаrin gozunu ishiqlаndir! Meni dine devet еtdin, bildim ki, sen menimchun хеyirхаh meslehetchisen, Elbette, sen dоgru dеyirsen ve bundаn evvel de emin (emаnetdаr) sheхs idin. Men yeqin bilirem ki, heqiqeten, Muhammedin dini Dunyаdаki butun dinlerden en yахshi dindir!» b) Abu Tаlib bаshqа bir shеirinde bеle dеyir: «Еy Аllаhin shаhidi, mene shаhid оl ki, Heqiqeten, men Ahmed аdli Pеygamberin dinindeyem! Her kim bu dinden аzsа dа, men hidаyet оlmushаm». c) Abu Tаlib Hazret Muhammed Pеygamberin (s) bаresinde buyurmushdur: «Аllаh Muhammede kerаmet beхsh еtdi, Аllаhin yаrаtdigi insаnlаrin en kerаmetlisi Ehmeddir. Аllаh оnun аdini oz аdindаn yаrаtmishdir. Bеle ki, ershin sаhibi Mаhmuddur, о (Pеygamber) ise Muhammeddir». d) Abu Tаlibe meхsus meshhur «Qesidеyi-lаmiyye»de dеyilir: «Оnlаr bildiler ki, ovlаdimiz (yeni Muhammed) bizim gozumuzde yаlаnchi dеyil, Ve о, bаtil sozlere еtinа еtmez! Bendelerin rebbi оnа oz komeyile yаrdim еtsin, Ve bаtilden uzаq, hаqq оlаn dini аshkаrа chiхаrsin!» * * * Abu Tаlibin guya iman getirmemesi barede firkin yaranmasinin ve inkishaf etmesinin esas sebebkari Emevi ve Abbasi xelifeleri, onlarin usulidareleri olmushdur. Melumdur ki, Emevilerin ecdаdi Abu Sufyаn omrunu Islаmlа dushmenchiliye hesr еtmish, yаlniz Mekkenin fethinden sоnrа, chiхish yоlu gormeyerek imаn getirdiyini еlаn еtmishdir. Inkаrоlunmаz tаriхi fаktlаrа gore dеmek оlаr ki, Abu Sufyаn olene kimi sozun heqiqi menаsindа muselmаn оlmаmish, muselmаn аdi аltindа din elеyhine feаliyyet gostermish, bu yоldа elinden geleni esirgememishdir. Lаkin Mekkenin fethinden sоnrа о, zаhirde muselmаn kimi tаninir, cаni ve butun emlаki qоrunurdu. Аbbаsilerin ecdаdi – Pеygamberin emisi Аbbаs dа uzun iller bоyuncа Mekkede, mushriklerin ehаtesinde yаshаmish, bezen hettа оnlаrlа birlikde muselmаnlаr elеyhine herbi yurushlerde bеle ishtirаk еtmishdi (meselen. Bedr doyushu). Lаkin qelbinin derinliklerinde о, Pеygambere sаdiq qаlmishdi ve gizlince muselmаnlаrin хеyrine feаliyyet gosterirdi. Emevi ve Аbbаsilerin siyаset sehnesinde esаs guclu reqibleri Abu Tаlibin оglu Elinin (a) ovlаdlаri idi. Zаlim хelifeler Ehli-bеytin nufuzunu аzаltmаq meqsedile oz ecdаdlаrinin (Abu Sufyаn ve Аbbаsin) muselmаn оldugunu qаbаrdir, imаmlаrin ecdаdini ise mushrik kimi qeleme vеrirdiler. Abu Tаlibin imаnsiz оldugu bаrede revаyetler de hemin dovrlerde yаrаdilmish ve хаlq аrаsindа inkishаf еtdirilmishdi. Movzu barede daha etrafli malumat almaq uchun muvafiq mezmunli kitablara (meselen, Allame Emininin “El-Gedir” eseri) muraciet etmeyiniz meslehet goruruk. 2-ci sual. Sunni ile shialarin bir mekanda namaz qilmalarinda manechilik yoxdur. Bir chox mescidlerde bunu mushahide edirik. Lakin her iki mezhebin alimleri bunlarin namazda bir-birine iqtida etmesine icaze vermirler. 3-cu sual. Yemeyi sag elle yemek mustehebdir. Lakin bu, vacib deyil. 4-cu sual. Dediyiniz halda, sefer onun ishi sayildigi uchun, namazlari butov qilmali, orucu da tutmalidir.
Задан: 24 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 24 Ноябрь, 2007
Ferhad | Esselamu aleykum ve rehmetullahi ve berekatuh. Qeza namazlari olan shexs gece namazi qila bilermi, yani musteheb namaz. Ve gece namazinin qaydasi necedir?Allah sizden razi olsun.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Evvela, muasur alimlerin ekseriyyetinin fikrince, ohdesinde qeza namazi olan shexsin musteheb namaz qilmasi caisdir. Amma her halda, bu meselede teqlid etdiyiniz muctehidin fetvasini oyrenmeyinizi meslehet goruruk. Ikincisi, gece namazinin qilinma qaydasi qisa shekilde beledir: Gece namazi 11 ruk'etdir. Gece yarisi kechdikden sonra qilinir, subh namazina yaxin vaxtda qilinsa daha yaxshidir. Evvelce 4 defe 2 ruk'etlik namazlar qiliriq. Bunlarin qilinma qaydasi subh namazindaki kimidir. Sonra daha 2 ruket namaz ("shef' namazi") qilinir. Onun birinci ruk'etinde "Fatihe"den sonra "Nas" suresi, ikinci ruk'etinde ise "Feleq" suresi oxunur. Axirda ise bir ruk'etli "vitr namazi" qilinir. Vitr namazinda "Fatihe"den sonra 3 defe "Ixlas", 1 defe "Feleq" ve bir defe "Nas" sureleri oxunur. Qunutda ise 40 nefer mo'minin bagishlanmasi uchun dua ede bilersiniz. Hemchinin, qunutda 70 defe "Estegfirullahe rebbi ve etubu ileyh", 300 defe "el-afv" ve 7 defe "hazal-meqamul-aizu bike minen-nar" duasini oxumagin ve bu duani soylemeyin savabi var: "Rebb-igfirli verhemni ve tub aleyye inneke entet-tevvabur-rehim".
Задан: 24 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 24 Ноябрь, 2007
esli | SALAM ELEYKÜM. BELE BİR HAL VAR: EGER OĞLAN DA QIZ DA MÜSELMANDIRLARSA VE VETENLERINDEN YAXINLARINAD UZAQDADIRLARSA, ONLAR VALİDEYİNLERDEN XEBERSİZ QÜRBETDE MOLLA KEBİNİNE GİRERLERSE BU GÜNAH SAYILARMI? ÜMUMİYYETLE BU KEBİN NE DERESEDE DÜZGÜN OLAR? EGER OLARSA SONRADAN MÜNASİBETLERİ NECE DAVAM ETDİRE BİLERLER, YENİ ARALARINDA YAXINLIQ OLMASI MÜMKÜNDÜRMÜ? YOXSA ZAKS MÖHÜRÜ VACİB SAYILIR? EVVELCEDEN TEŞEKKÜRLER ALLAH AMANINDA
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Evvela, sheriet alimlerinin boyuk ekseriyyetinin fikrince, bakire qiz kebin kesdirerken, babasindan ve ya atasindan icaze almalidir. Alimlerin choxusu icazesiz kesilen kebinin duzgunluyune shubhe ile yanashirlar. Baba ile ata heyatda olmadiqda, qiz ozu ixtiyar sahibidir, istediyi shexsle kebin kesdire biler. Hemchinin, icaze almaq uchun babaya ve ya ataya xeber yollamaq mumkun olmasa, bunsuz kebin kesdirmeyin duzgun oldugu ehtimal edilir. Lakin hazirki sheraitde – dunyanin istenilen noqtesi ile rabite ve kommunikasiya elaqesi mumkun oldugu bir halda, icazeni almaq chetinlik toretmediyi uchun, bu sherte amel etmeyiniz lazimdir. VVAQ (ZAQS) qeydiyyatina gelince, bu, sherietimizde kebinin vacib shertlerinden sayilmir. Lakin bir chox olkelerde din dovletden ayri oldugu ve erle arvadin huquqlari sheriet qaydalarindan elave, hem de dunyevi qanunlarla tenzim olundugu uchun, nikahi dunyevi qaydada VVAQ qeydiyyati ile de resmileshdirmeyi meslehet goruruk.
Задан: 24 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 24 Ноябрь, 2007
Zumrud | As-salamu aleykim ve rehmetullahi ve bereketuh. Men hele ushaq iken nenemden estmishdim ki, duyu muqeddes bitki sayilir. Nenem danishardi ki, bir defe melekler duyu temizleyerken 2-si yere dushur,1-ni tapirlar, o birini tapmaq uchun evi su ile doldururlar ki, duyu uze chixsin. Bu arada kimse meleklere ne uchun bele etdiklerini sorushur. Meleklerin cavabini hech cur xatirlaya bilmirem. Xahish edirem, eger bu dogrudursa, ardini siz yazardiniz. Teshekkur edirem, chox saq olun.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Dediyiniz revayete dini kitablarda rast gelmedik. Zennimizce, bu, sadece olaraq, bir folklor numunesidir.
Задан: 23 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 23 Ноябрь, 2007
Zumrud | As-salamu eleykim ve rehmetullahi ve bereketuh. Menim 4 Quran kitabim var. 2-si rus dilinde, 1-i ereb dilinde, 1-i de azerbayjan dilinde. Men hemishe azerbaycan dilinde olani oxuyuram. Qalan 3 kitabi bukub temiz yere qoymusham. Herden achib salavat chekirem. Onlari istifade etmemekde bize (ailemize) agirliq olmaz ki? Xahish edirem yazasiniz. Chox saq olun.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Qurani-kerimi arabca oxuya bilenler hech olmazsa, herden az-az oxusalar yaxshi olar. Chunki Qurani-kerim bukulub bir terefde istifadesiz qoyulmaq uchun deyil, oxuyub oyrenmek ve amel etmek uchun gonderilib. Hedislerimizde buyurulur ki, 3 shey qiyamet gununde Allah-tealaya shikayet eder: baximsizliq uzunden xaraba qalmish mescid, cahiller ichinde qalmish alim ve evin bir kuncunde oxunmadan saxlanan, ustunu toz basmish Quran (Imam Sadiqin (a) hedisidir). Eger evde Qurani orijinalda oxuya bilen yoxdursa, onda oxuya bilen qonshularin ve ya qohumlarin birinden xahish edin ki, herdenbir Sizin Quraninizi oxusunlar. Bununla hem onlar savab qazanarlar, hem de Siz gunahdan xilas olarsiniz.
Задан: 23 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 23 Ноябрь, 2007
Zumrud | As-salamu eleykim ve rehmetullahi ve bereketuh. Xahish edirem yazasiniz, neye gore yalniz zohr namazinda niyyet ederken (vaciben) sozu ishlenir?
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Zohr namazi niyyet baximindan sair namazlardan ferqlenmir. Eger insan, ona vacib olan namazi (meselen, gundelik namazlardan birini) qilirsa, niyyetinde bunu muayyen etmelidir. Ya'ni ureyinden kechirmelidir ki, filan vacib namazi qilir. Ona gore de, vacib niyyeti etmeyin yalniz zohr namazina aidliyi fikri dogru deyil.
Задан: 23 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 23 Ноябрь, 2007
Memmedova_L | Assalamu aleykum. Mumkunse bu suallara cavab vererdiniz: 1-Islamda pirlere. ziyaretgahlara getmek olar? 2- Pirde namaz qilmag olar? Bezi insanlar hansisa ziyaretgaha gedib, orada maselen niyyet edib dashin altindan kecirler ya bashlarini hansisa dasha qoyub niyyet edirler, hemin erazideki agaclara parca baglayirlar. Bunlar Islamda nece qarshilanir? Chox xahish edirem, mumkun qeder etrafli cavablandirasiniz. Chox sag olun.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Pirlere,muqeddes yerlere ziyarete getmeyin dinde manechiliyi yoxdur. Yalniz burada ba’zi shertleri gozlemek lazimdir: 1 – Gerek getdiyiniz pirin heqiqeten muqaddes yer oldugunu bilesiniz. Chunki bu gun bir chox firildaqchi shexsler yalan ziyaretgahlar uydurub, bunlari camaatdan pul yigmaq vasitesine chevirmishler. 2 – Pirleri ziyaret ederken, dinimize zidd olan amellere yol vermek olmaz. Unutmayin ki, pirlerde yalniz ve yalniz Allaha dua edilmeli ve Ondan komek istenmelidir. Pirin deyeri bundadir ki, orada defn olunan shexs Allahin sevimli bendesi olmush, Onun mehebbetini qazanmishdir. Buna gore de, onun defn olundugu yerde Allah-tealanin xeyir-bereketi, nece deyerler, nezeri vardir. Pire geden adam orada bu niyyetle dua etmelidir: “Allahim, burada defn edilmish bendenin hormetine xatir, mene filan meselede yardim goster”. Pirlerde defn olunmush shexsin ruhuna birbasha muraciet etmek ve ondan komek istemek gunahdir ve Allaha sherik qoshmaga beraberdir. 3 – Ba’zen pirlerde ele mentiqsiz hereketler edirler ki, onlara hech cur haqq qaandirmaq olmur. Meselen, pirde sham yandirmaq, divara pul, qend ve s. yapishdirmaq ve her kimin pulu divara yapishdisa, onun duasinin qabul olduguna inanmaq, dashin altindan ve ichinden kechmek ve bu zaman da bunu etmeyi bacaranlarin niyyetinin qabul olduguna inanmaq, pirin heyetindeki agaca ve ya pirin qapisina qara parshalar baglamaq, ve en dehshetlisi, hemin parchalari pulla satmaq ve almaq GUNAHDIR. Pirlerde namaz qilmaq olar. Sheriet alimleri namaz qilarken, ele durmagi meslehet gorurler ki, qebir qible terefe dushmesin. Ya'ni kenardan baxan adam ele dushunmesin ki, namaz qilan shexs mezara ibadet edir. Hazirki pirlerin ekseriyyetinde namaz uchun ayrica otaqlaq var ki, bu da yuxaridaki problemin hell edilmesine sherait yaradir. Umumiyyetle, ziyaretin en gozel novu – ziyaretgahda Quran oxumaq, namaz qilmaq, defn edilmish ovliyanin ruhuna rahmet oxumaqdir. Pirler Allahin beyendiyi ve bendelerin dualarinin qabul edildiyi yerdir. Ona gore de hemin yerlerde Allahin istediyi amelleri yerine yetirmeliyik ki, dualarimiz qabul olsun. Yoxsa, yuxarida sayilan gunah ishleri gordukden sonra hansi uzle dualarimizin qabul olmasini teleb ede bilerik?
Задан: 23 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 23 Ноябрь, 2007
Memmedova_L | Assalamu aleykum. 1.Qadina zinet eshyalarini chixartmadan namaz qilmag olarmi?Gumushden, buruncden yaxud qizildan olsa bele? 2. Men anam, bacim ile namaz qiliram evde, bu camaat namazi sayilirmi? 3. 3 neferden 2-miz shia, 1-miz sunni mezhebine uygun namaz qilirig bir yerde, bunun hech bir engeli yoxdurmu? Ye'ni 1 otagda namaz qilanlarin 1 qismi shia, 1 qismi sunni namazi qilsa, bu, camaat namazi sayilirmi? Chox sag olun, minnetdaram.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. 1. Qadinlarin zinet eshyalari taxmish halda namaz qilmalarinin hech bir manechiliyi yoxdur. Ister bu zinet eshyalari qizil olsun, ister gumush, isterse de bashqa materialdan. 2. Beli, ananiz ve bacinizla qildiginiz namaz camaat namazi sayilir. Umumiyyetle, camaat namazinda imamdan bashqa birce nefer de ishtirak etse, kifayetdir. Namaza qoshulanlarin qohum olub-olmamasi ve hansi cinse mensub olmasi rol oynamir. 3. Eyni otaqda muxtelif mezheblere mensub shexsler namaz qila bilerler. Bir chox mescidlerde bunu gormek olar. Amma muxtelif mezhebden olanlarin bir-birine iqtida etmesi mubahiseli meseledir. Ya'ni imam bir mezhebden, ona uyanlar ise bashqa mezhebden olsalar, ekser alimler bu namazin sahihliyini shubhe altina qoyurlar.
Задан: 23 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 23 Ноябрь, 2007
Memmedova_L | Assalamu aleykum. Zehmet olmazsa, deyerdiniz: 1- Quranin tercumesini oxuyarken destemaz almag lazimdir? 2- Aybashi zamani Quranin tercumesini oxumag olar? Yeni el vurmag olarmi Quranin TERCUMESINE? 3- Tercumeni oxumagin her hansi savabi varmi? Yaxud mutleq ereb elifbasi ile oxunmalidir Quran? Onceden teshekkurumu bildirirem. ALLAH RAZI OLSUN inshallah.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. 1. Quranin ne ozunu, ne de tercumesini oxumaq uchun destemaz almaq vacib deyildir, mustehebdir (beyenilen ishdir). 2. Boynunda cenabet ve ya bashqa qusl olan shexsin Qurani-kerimin tercumesini oxumaginin manechiliyi yoxdur. Amma Qurani-kerimin tercume metninde defelerle Allahin ve Hazret Muhammedin (s) adlari yazildigi uchun, Quran tercumesinin de yazilarina el vurmamasi meslehetdir. Chunki, qusllu shexsin bu muqaddes adlara - hansi dilde ve elifba ile yazilsa da - toxunmasi haramdir. 3. Qurani-kerimin tercumesi hech vaxt orijinali evez ede bilmez. Chunki, Qurani-kerimin arabca metnindeki edebi gozellik, aheng, me'na chalarlari bashqa dille ifade edile bilmez. Lakin Quranin mezmunu ile tanish olmaq meqsedile tercumeleri oxumagin manechiliyi yoxdur, eksine, savabi vardir. Elbette, Allah, onun muqeddes kelamini her hansi dilde oxuyub oyrenen adama savab verer.
Задан: 23 Ноябрь, 2007 , Опубликовано: 23 Ноябрь, 2007
Страница 11340 из 11421 << < 11336 11337 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 > >>
© 2019 All right reserved www.islam.az waplog