Azəri versiyası  |  Главная
Страница 11203 из 11421 << < 11199 11200 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 > >>
Agamir | Bismillahir-rahmanir-rahim.Assalamualeykum!sualim budur ki,me'sum imamin cenaze namazini me'sum imam qilmalidir bes imamzaman(A)-in cenaze namazini kim qilacaq ?evvelceden tesekkur edirem
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Shia eqidesine gore, ma'sum imamin cenazesi, onun namazini yalniz ma'sum imam qilandan sonra defn oluna biler. Shia mezhebinde ric'et adli bir anlayish var. Dunyanin sonuna az qalmish Allah-teala bir qrup en momin ve bir qrup en kafir insani dirildecek. Bu, axiretdeki dirilme deyil. Axiretde hami dirilecek, ric'etde ise yalniz bir qrup. Sonra Allahin hokmu ile hemin mominler kafirleri mehv edecekler ve bu yolla oz intiqamlarini onlardan alacaqlar. Meselen, Imam Huseyn (a) Yezidi ve Shumru agir ezab-eziyyetle oldurecek. Bununla da, qiyametden evvel ilahi edalet qismen de olsa, heyata kechecek. Ric'etden sonra bir muddet kechecek ve Imam Sahib-ez-zaman (ac) shehid olacaq. Chunki, butun ma'sum imamlar shehiddirler. Onun cenaze namazini qilmaq ve defn etmek vezifesini ise Imam Huseyn (a) yerine yetirecek. Belelikle, butun imamlar bashqa bir imam terefinden defn edilecekler. Bu barede muvafiq kitablarda etrafli malumat verilmishdir.
Задан: 21 Июль, 2008 , Опубликовано: 21 Июль, 2008
luna5507@rambler.ru | Salam, axşamınız xeyir! Sizə bir neçə sualım var, qabaqcadan cavablandırdığınıza görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. 1) Namazdan sonra Allahın 99 adlarından zikr etmək olar? 2) Əgər namaz qəzaya qalarsa, onu olduğu kimi qılmaq lazımdır(niyyəti dəyişdirmək şərti ilə), nəsə əlavə 1 dəfə də qılınmalıdır özündən başqa? 3) Fitr namazı nədir? 4) Sünnə namazı nədir? Yenə çox təşəkkür edirəm.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. 1. Beli, olar ve boyuk savabi var. 2. Qeza namazi da eynile eda namazi kimi qilinir, ferq yalniz niyyetdedir. Elave hech ne lazim deyil. 3. Fitr namazi - Fitr (Ramazan) bayrami gunu camaatla qilinan namazdir. Bunun qilinma qaydalari barede sheriet kitablarina muraciet edin. 4. Sunnet namazi - ehli-sunne mezhebinde qilinan namaz novudur. Sunni mezhebine gore, namazlar farz (vacib) ve sunnet namazlarina bolunur. Sunnet namazlarini qilmaq farz namazlari kimi zeruri olmasa da, her halda, chox te'kid olunur ve son derece mustehebdir.
Задан: 21 Июль, 2008 , Опубликовано: 21 Июль, 2008
Elshan | 1.lezva ile uz qirxmaq gunahdir???Gunahdirsa niye 2.Cadu caduger movcuddur? .SAg olun
Ответ / Cavab

Aleykumus-salalm ve rahmatullahi ve berekatuh. 1. Saqqal saxlamagin hokmu barede ehli-sunne mezhebinin gorushleri ashagidaki kimidir: Rasûlullah (s.a.s) ümmetini, kılık kıyafet ve dış görünüşleri bakımından müşriklere benzemekten alıkoymuş; "Kim bir kavme benzerse, onlardandır" (Ebu Davud, Libas, 4) hadisiyle de müslümanları uyarmıştır. Özellikle sakal bırakmaları hususunda mü'minlere tavsiyelerde bulunmuş, çeşitli hadisleriyle de sakalın müslüman için taşıdığı önemi belirtmiştir. Hz. Aişe (r.anha)'den rivayet edilen bir hadislerinde "On şey fıtrattandır: Bıyıkları kesmek; sakalı salıvermek; misvak ile ağzı, dişleri temizlemek; su ile burnu temizlemek; tırnakları kesmek; kirlerin barınabileceği yerleri yıkamak; koltuk altındaki kılları gidermek, kasıkları tıraş etmek; necaset yolunu su ile pak eylemektir" (Müslim, Tahare, 56; Ebu Davud Tahare, 29; Nesâî, Zine, I) buyurmuşlardır. Diğer hadislerinde ise, "Bıyıkları Çok kısaltın, sakalları ise bırakın"; "Müşriklere muhalefet edin; bıyıkları kısaltın, sakalları çoğaltın"; "Bıyıkları kesin, sakalları bırakın. Böylece Mecusîlere benzemeyin " (Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54) buyurmuşlar ve mü'minleri sakal bırakmaya teşvik etmişlerdir. Sakal, hadiste de buyurulduğu gibi, yaratılış icabı erkeklerde bulunması gereken ve daha önceki peygamberlerin sünneti olan bir kılıktır. Müteaddid Hadislerde sakalların tabii halleri üzere terk edilmesi ve uzatılması emredilmektedir. Kısaltılması konusunda herhangi bir cevaz görülmemektedir. Asırlardır her devirdeki İslâm âlimleri ile bütün mü'minler bu tabii hali benimsemişler ve kendilerinde uygulamışlardır. Bu Hadislerden anlaşıldığına göre, bütün peygamberlerle birlikte Rasul-i Ekrem de sakalını bırakmış ve sakal bırakmayı emretmiştir. Hz. Peygamber ve ashabının sakallarını traş ettiklerine dair hiç bir kayıt yoktur. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s) sakalının ucundan ve yanlarından alırdı (Tirmizi, Edeb, 17). İmam Malik, "Müslüman, çoğunluk sakalını ne şekilde bırakıyorsa o kadar bırakmalı, fazlasını kesmeli, böyle yapmak menduptur. Çünkü bu fazlalığın kesilmemesi, çirkin görünmeye sebeb olur. Sakalı kısaltmanın bir sınırı yoktur. En uygunu, şekli güzelleştirecek biçimde kısaltmaktır" der. İmam Bâcî Abdullah İbn Ömer ve Ebu Hureyre'den nakledilen tatbikata dayanılarak bir tutamdan fazlasının kesilebileceğini söylemiştir. Dürrül-Muhtar'da sakalın bir tutam boyunda olmasının sünnet olduğu ifade edilmektedir. Aynı şekilde, ekseriyetin görüşüne göre bir tutamdan fazlasını kesmek de sünnettir. Sakal bırakmak ve buna bağlı olarak sakalı traş etmek konusunda âlimler değişik kanaatlere varmışlardır. Bu alimlerin bir kısmına göre sakal bırakmak farz, kesmek haram; bazılarına göre sakal bırakmak sünnet, kesmek mekruhtur, kimisine göre de müstehaptır. Bunların görüş ve delillerine gelince: Sakal bırakmak farz, traş etmek ise haramdır şeklinde olan birinci görüş, alimlerin cumhuruna aittir. Delilleri ana hatlarıyla şöyledir: a) Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde sakal bırakmayı emretmiştir. Emirler mendup veya mübah olduğunu ifade ettiğine dair bir delil bulunmadıkça vucub için olurlar. "Sakalları bırakın " emri de sakal bırakmanın farz olmasını gerektirir. b) Aynı şekilde, Hz. Peygamber (s.a.s) müşrik veya mecusilere benzememeyi emretmiştir. Sakalı traş etmek onlara benzemektir. Bu da haramdır. c) Sakal traşı, Nisa süresinin 119. ayetinde sözü edilen Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmek demektir. Şeytana uyularak yapılân bu hareket de yasaktır. d) Sakal, erkekleri kadınlardan ayıran bir özelliktir. Sakalını traş eden erkekler kadınlara benzemektedirler. Erkeklerin kadınlara benzemesi de dinen yasaklanmıştır. *** Sakal bırakmak sünnet, traş etmekse mekruhtur görüşünde olanlar Şafiî mezhebinden İmam Nevevi, Râzi, Gazzalî, Şeyh Zekeriyya el-Ensari, İbn-i Hacer, Remli, Hatib, Şirbini gibi zatlardır. Bu görüşü savunanlar şöyle demişlerdir. a) Hadis-i şerifteki emir, sakal bırakmanın farz olmasını gerektirmez. Zira aynı şekilde Hz. Peygamber (s.a.s), Yahudi ve Hıristiyanlara benzememek için saçların boyanmasını emretmiş, fakat Sahabeden bazı kimseler saçlarını boyamamışlardır. Bu olay bu gibi emirlerin vücub için olmadığını gösterir. b) Müşriklere din ve imanla ilgili konularda benzemek haramdır. Örf ve âdetlerle ilgili hususlarda ise haram değildir. Zira Rasûlüllah (s.a.s)'de rahiplerinkine benzer bir takunya giymiştir. Şayet bu gibi hususlarda benzemek kesin olarak yasak olsaydı, Hz. Peygamber bunu yapmazdı. c) Örf ve âdetlerde bile olsa konu sadece müşriklere benzeme noktasından ele alındığı zaman aksine sakal bırakmanın haram olması gerektiği hükmüne varılır. Zira bugün birçok rahip ve gayr-i müslimler de sakal bırakmaktadırlar. d) Peygamberlerin sünnetlerinden sayılan on şey alimlerin çoğunluğu tarafından sünnet veya müstehap olarak değerlendirilmektedir. Sakal da bunlardan biri olduğuna göre bu da öyle değerlendirilmelidir. Çünkü bunların hepsi temizlik ve iyi görünüşlü olmak gibi güzel âdetlerdir. Rasûlüllah (s.a.s) ümmetine en güzel âdetleri tavsiye etmiştir. *** Sakal bırakmak müstehap, (sünnet-i zevaid) traş etmek ise mübahtır görüşünü savunanlar şöyle derler: Sakal bırakmak, yemek, içmek, oturmak, giyinmek gibi Hz. Peygamber'in insan olduğu için tabii olarak yapmış olduğu âdetleridir. Bu itibarla sakal bırakmak ibadetle ilgili sünnet değil, Hz. Peygamber (s.a.s)'in gelenek kasdiyle yapmış olduğu sünnetidir. Buna sünnet-i zevdid de denir. Mahmud Şeltut ve Muhammed Ebu Zehra gibi zamanımızın bazı âlimlerinin görüşü bu şekildedir. Buna göre sakal bırakmak faziletli olmakla birlikte, sakal traşı mübahtır. Sakal bırakılmadığı veya traş edildiği takdirde aleyhte bir hüküm terettüp etmez. İçinde bulunulan çevreye göre hareket etmek yerinde olur. Menbe: http://www.darulkitap.com/fikih/fikihans/sakal.htm Bunlara elave olaraq, shia menbelerinden de bir neche hedisi qeyd edirik: Hazret Muhammed Peygamber (s) buyurmushdur: "Biglarinizi qisaldin, saqqallarinizi uzadin, ozunuzu yehudilere benzetmeyin" (chunki onlar eksine, biglarini uzadib saqqallarini qisaldardilar). "Mecusiler saqqallarini qisaldib biglarini uzadirlar. Biz ise bigimizi qisaldib saqqalimizi uzadariq; bu, fitretden gelen bir xususiyyetdir". Imam Sadiq (a): "Her kim saqqalini bir ovucdan artiq uzatsa, cehenneme dusher". "Ovcunla saqqalini tut, artiq qalan hisseni kes". (Hedislerin menbeyi: Sheyx Saduq - "Men la yahzuruhu-ul-feqih", cild 1, seh. 130, "Adab-ul-hemmam"). Peygamberin bele buyurdugu neql olunur: "Saqqali qirxmaq muslenin bir novudur; her kim musle etse, Allah ona la'net eder" (Musle - insana ishgence vermek ve beden uzvlerini dogramaqdir. Meselen, dushmen cesedlerini tehqir etmek - cenab Hemzenin mubarek cesedi kimi, yaxud insanin barmaqlarini kesmek, derisini soymaq, gozunu chixarmaq ve s.). Boyuk shia alimi Sheyx Abbas Qummi "Muntehal-amal" kitabinda yazir ki, meshhur caferi feqihleri Mir Damad ve Ellame Meclisi saqqal qirxmagin haram oldugunun icmaya dayaniqli ve meshhur bir fetva oldugunu iddia etmishler. Muasir shia muctehidlerinin saqqal qirxmaq haqqinda fetvalari beledir: Ayetullah-ul-uzma Behcet: "Uzu qirxmaq ve tuklerini aradan goturmek caiz deyil; ister saqqalin hamisi olsun, isterse de bir hissesi. Saqqali seliqeye salmaq meqsedile chenenin altindaki ve yanaqdaki tukleri qirxmagin manechiliyi yoxdur. Uzu mashinla qirxmaq, eger tukleri dibinden qirxmaq kimi olsa, gerek bu ish terk edilsin". Ayetullah-ul-uzmalar Sistaninin, Xameneyinin ve Mekarim Shirazinin reyleri budur ki, saqqali dibinden qirxmaq ehtiyata gore haramdir. Merhum Ayetullah-ul-uzma Lenkerani de eyni fikri tesdiq edirdi. 2. Cadu ve sehr vardir ve onlari inkar etmek duz olmazdi. Tarix boyunca cadu, sehr, tilism ve s. bu kimi ameller movcud olmush, ba’zi insanlar bunlarla meshgul olmush, chox heyretamiz ishler toretmishler. Cadu – ba’zi tebiet quvvelerinin ve cinlerin yardimi ile heyata kechirilir. Cadunun varliginin en gozel subutu Qurani-kerimin 113-cu “Feleq” suresidir. Hemin surede buyurulur: “1. (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə! 2 - Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən; 3 - Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən; 4 - (Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən; 5 - Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”. Cadu barede hedislerde de malumatlar choxdur. Meselen, Imam Ali (a) buyurub: “Goz deyme haqdir (ya’ni vardir), efsun haqdir, sehr haqdir, fal haqdir, tayre (qushlarin uchushuna esasen fal achmaq) yalandir, edva (xeste adamin bedqedem olmasi ve xesteliyini bashqasina kechirmesi) yalandir” (“Nahcul-belage”, 400-cu qisa kelam). Yene o hazret buyurub: “Muneccim kahin kimidir, kahin sehrbaz kimidir, sehrbaz kafir kimidir, kafirin yeri ise cehennem alovudur!” (“Nahcul-belage”, 79-cu xutba). Hedislerde buyurulub ki, sehrle meshgul olmaq qeti suretde haramdir ve sehrbazin cezasi edamdir. Imam Ali (a): “Her kim sehrden az ve ya chox hisseni bashqasina oyretse, kufre dusher. Onun hesabini Allah ozu cheker. Bu dunyada cezasi ise, eger tovbe etmese, edamdir” (“Biharul-envar”, cild 79, seh. 210). Revayete gore, bir gun bir qadin Hazret Muhammed Peygamberin (s) huzuruna gelib soyledi: “Erim menden soyuyub. Men de onu ozume baglamaq uchun ba’zi isher gormushem (ya’ni sehr etmishem), Peygamber qezeblenib buyurdu: “Vay olsun sene! Oz dinini mehv etmisen! Allaha yaxin olan melekler sene lanet edir! Semadaki melekler sene lanet edir. Yerdeki melekler sene lanet edir (Peygamber bu sozleri 3 defe tekrar etdi)” (“Biharul-envar”, cild 79, seh. 214). Bashqa bir hedise esasen, Imam Sadiq (a) Muhammed Peygamberin (s) bele buyurdugunu soylemishdir: “Her kes sehrbazin, kahinin ve geleceyi gorduyunu iddia eden shexsin yanina gets eve ona inansa, butun semavi kitablara kufr etmish kimidir”.
Задан: 21 Июль, 2008 , Опубликовано: 21 Июль, 2008
Zerrin | salam. Secde etmek uchun yere sermeye palaz ve ya xalcha hansi materialdan hazirlanmalidir? men oxudum ki, toxunma, bitkilerden( yemeli, ve ya geyimde istifade olunan) qadagandir. bes kichik xalchadan istifade etmek olarmi? qabagcadan teshekkurler.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Shia (caferi) mezhebine esasen, namaz zamani yerde olan ve yerde biten, amma yeyilmeyen ve geyilmeyen sheylerin uzerine secde etmek olar. Meselen, bugdanin (yeyildiyi uchun) ve pambigin (geyildiyi uchun) uzerine secde etmek duzgun deyil. Shia mezhebine esasen, torpaq ve buna benzer maddelere secde edilmelidir (torpaq, qum, dash, ehengdashi, tebashir, kerpic ve s.). Elbette, canamaz xalchasi istenilen materialdan ola biler. Sohbet alin qoyulan yerden gedir. Shialar canamaz xalchasinin ustune mohur (torpaqla suyun qarishigi) qoyub, uzerine secde edirler. Bunlar shia mezhebinde olan hokmlerdir. Sunni mezhebinde ise, xalcha-palazin, kovrolitin uzerine de secde etmeye icaze verilir. Ehli-sunnede secde yerinin geyilmeli olmamasi shert deyil.
Задан: 21 Июль, 2008 , Опубликовано: 21 Июль, 2008
aynur | islamda mohur var?
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Mohur ve umumilikde Kerbela torpagi (turbet) barede saytimizin "Meqaleler" bolmesinde genish bir meqale vardir. Orada bu suala etrafli cavab tapa bilersiniz.
Задан: 20 Июль, 2008 , Опубликовано: 20 Июль, 2008
Zarrin | salam. sualim qeza namazlari ile baglidir. eger men bugunun namazlarini buraxmishamsa, axsham megrib ve ya isha namazlari ile birleshdirib qilmaliyam ve ya sabahsi gun subh namazini dunenin evezine 4 reket qilmaliyam? ve s. qabagcadan teshekkurler.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Qeza namazlarini istediyiniz vaxt qila bilersiniz. Elbette, mumkun qeder tez qilmaginiz meslehetdir. Isteseniz, hemin gun, isteseniz ertesi gun, ya da tamam bashqa bir gunde qilmaq olar. Qeza namazi da eynile eda namazi kimi qilinir. Yalniz niyyetde ferq vardir. Ya'ni niyyet edirsiniz ki, buraxdiginiz filan namazin qezasini qilirsiniz. Ruketlerin sayi, qilinma qaydasi ve s. eynidir.
Задан: 20 Июль, 2008 , Опубликовано: 20 Июль, 2008
Maiya | Ассаламу Алекум!Скажите,пожалуйста,можно ли девушке,которая носит хиджаб,летом носить басоножки(открытую обувь) на босые ноги?Заранее благодарю за ответ.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Islam sherietine gore, qadin yalniz sifetini ve bilekden ashagi ellerini achiq saxlaya biler. Ona gore de, ayagini (hetta topuqdan ashagi olsa bele) achiq saxlamasi duzgun deyil.
Задан: 20 Июль, 2008 , Опубликовано: 20 Июль, 2008
Gulu | Salam. Mənim sualım faizlə bağlıdır. Bilirəm ki faiz yemək haramdır, bəs Bankda sadəcə bir işçi kimi işləməkdəmi haram, günah? Cavab üçün indidən təşəkkürlər.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Eger bankin fealiyyeti haram uzerinde qurulubsa, onunla her cur emekdashliq etmek gunahdir. Ister bu banka pul yatirmaq, isterse de onun emekdashi kimi chalishib mevacib almaq eyni derecede haramdir.
Задан: 18 Июль, 2008 , Опубликовано: 18 Июль, 2008
bende | Salam Aleykum. Bilirem ki ele xeste insanlar var ki oruc tuta bilmirler, bezileri sagalandan sonram tuturlar bezileride(eger xestelileri xronikidirse) her gun ucun mueyyen meblegde mehsul ve yaxudda pul verirler, menim medemde bir az problem var, ac qala bilmirem, ve hekimdende soruwmaq istemirem, qorxuram mene’ oruc tutma’ deyer. Eger hekim dese ki mene oruc tutmaq olmaz amma men tutsam bu mene gunah deyilki?yeni bele veziyettde oruc tutmaq mene gunah deyilki?evvelceden tewekkur edirem.
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Her halda, hekimle meslhetleshmeyiniz yaxshi olardi. Dogrudur, oruc tuta bilib-bilmediyinizi Siz ozunuz daha yaxshi bilirsiniz. Ya’ni eger Size fiziki chetinlik yaratmirsa, oruc tutmaga borclusunuz. Amma bir ehtimal da var ki, ola biler, ac qalmaqla orqanizminizde ele gizli prosesler gede biler ki, Siz onlari tezlikle hiss etmezsiniz. Bu fesadlar shiddetlenib, bir muddetden sonra chox agir neticeler vere biler. Bu mesele sirf tibbi problem oldugu uchun, deqiq bir soz deye bilmerik, yalniz ehtimallar ireli surmekle saglamliginizi qorumaq ve bu meseleye diqqetinizi yoneltmek isteyirik.
Задан: 18 Июль, 2008 , Опубликовано: 18 Июль, 2008
ahmed | salamun aleykum bildiyiniz kimi sunniler shielerden ferqli olaraq elleri bagli namaz qilirlar bunun menasini izah ede bilersiniz?
Ответ / Cavab

Aleykumus-salam ve rahmatullahi ve berekatuh. Ona gore ki, ehli-sunne mezhebine aid menbelerde Peygamberin mehz elleri bagli halda namaz qilmasi barede hedisler ustunluk teshkil edir. Onlar da hemin hedisleri esas goturerek, namazda ellerini bir-birinin ustune qoyurlar. Amma sunni mezheblerinden birine (malikiliye) gore, namazda elleri baglamaq yox, achiq saxlamaq, ya’ni shialar kimi yanlara salmaq lazimdir. Malikiler namazi mehz bu cur qilirlar. Bu, onu gosterir ki, hetta ehli-sunne mezhebinde de meseleye munasibet birme’nali deyildir. Shia mezhebine gore, elleri niye achiq saxlamagin vacib oldugu barede bir neche hedisi azaciq evvel qeyd etmishdik. Bundan 5-6 sual evvele baxin.
Задан: 18 Июль, 2008 , Опубликовано: 18 Июль, 2008
Страница 11203 из 11421 << < 11199 11200 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 > >>
© 2019 All right reserved www.islam.az waplog